Integritetspolicy & Cookies

Denna sekretesspolicy täcker vår behandling av personlig information som samlas in av oss genom en webbplats som ägs och drivs av My Holly Decco AB med organisationsnummer 556624-6913.

My Holly Decco AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när du använder oss webbplats, mobila webbplats eller kontaktar oss via kundtjänst.

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt. För att du ska kunna genomföra köp i vår webshop krävs dock att du lämnar viss information till oss.

Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in följande personuppgifter från dig:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av vår webbplats
Information om besöksstatistik vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev
Uppgifter om dina inköp

Insamling och användning av personuppgifter
Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna ut någon personlig information. Men vi behöver viss personlig information om du vill köpa våra produkter, få vårt nyhetsbrev eller använda vissa tjänster. Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och/eller ditt företags kontaktuppgifter. Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig med efterfrågade produkter och tjänster, för att ställa in ditt konto, och för att kontakta dig angående nya produkter och tjänster.

Genom att besöka våra tjänster och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifterna, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.

Cookies
Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar och loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt. Vi kan använda denna information för att anpassa den reklam och det innehåll du ser och för att uppfylla din begäran avseende vissa produkter och tjänster. Vi kopplar inte denna icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.
Dessa cookies är inte anslutna till någon personlig information på något sätt. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information eller för att avslöja information till tredje part.

Information om delande och avslöjande
Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:

  • Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål;
  • Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process;
  • Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss;
  • Vi finner att din aktivitet på våra webbplatser bryter mot våra användarvillkor eller någon av våra riktlinjer för användning som gäller för motsvarande produkter eller tjänster.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Säkerhet
Vi använder industristandarden SSL-kryptering för att skydda dataöverföringar och skyddar din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandväggar nätverk och fysiska säkerhetsåtgärder.

Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom My Holly Decco saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vid vår kassa finns t.ex. länkar till våra betaltjänster (Klarna). Denna webbplats har en egen integritetspolicy och vi ansvarar inte för säkerheten eller de personuppgifter du anger på dessa sidor.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution, IT-tjänster eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid högsta säkerhet och sekretess.

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies
När du samtycker till att använda cookies på vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via dessa cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Samtycke och borttagning av uppgifter
Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.

Du har alltid rätt att få ut information om vilka personuppgifter vi har samt rätt att dessa raderas.

Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs i detta dokument, vänligen meddela oss på info@myhollydecco.se.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har andra frågor, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@myhollydecco.se

My Holly Decco AB
Säterigatan 25
417 64 Göteborg
Tel +46 (0)706257584

Denna integritetspolicy gäller från och med 2021-03-01